מסנני מוצרים מסנני מוצרים

מסלולי שייט לקריביים ובהאמס

שייט לקריביים מניו-יורק
Norwegian Escape
ימי הפלגה: 14 ימים
שייט למזרח הקריביים
Symphony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למערב הקריביים
Independence of the Seas
ימי הפלגה: 5 ימים
שייט למערב הקריביים
Oasis of The Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למערב הקריביים
Allure of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למערב הקריביים
Harmony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למזרח הקריביים
Harmony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למזרח הקריביים
Adventure of the Seas
ימי הפלגה: 8 ימים
שייט לדרום הקריביים
Jewel of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט לדרום הקריביים
Freedom of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט לדרום הקריביים מניו יורק
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 12 ימים
שייט למערב הקריביים
Symphony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים