Anthem of the Seas

קרוז לאיים הקנריים
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 14 ימים
שייט לקריביים מניו-יורק
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 11 ימים
שייט לאיים הקנריים
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 10 ימים
הפלגה לפורטוגל וספרד
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 8 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
19 יוני 2020
החל מ- $1,970
קרוז לקנריים, ספרד ופורטוגל
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
05 ספטמבר 2020
החל מ- $2,790