Celebrity Cruises

איטליה, צרפת וספרד
ימי הפלגה: 10 ימים
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
02 מאי 2019
החל מ- $1,790
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
02 אוגוסט 2019
החל מ- $1,850
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
09 אוגוסט 2019
החל מ- $1,940
ארה"ב ושייט למערב הקריביים
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
07 יוני 2019
החל מ- $3,030
אלסקה והרוקיס' הקנדיים
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
14 יוני 2019
החל מ- $4,050