Holland America

Holland America
שבועות בפיורדים הנורבגיים
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
02 יוני 2019
החל מ- $1,999
ספרד, צרפת ואיטליה
ימי הפלגה: 10 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
09 מאי 2019
החל מ- $2,059
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
21 יולי 2019
החל מ- $2,190
 >
1 2 3
<