MSC Cruises

פיורדים נורבגיים וגרמניה
MSC Poesia
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
05 יולי 2019
החל מ- $1,690
שבועות באונייה החדשה באירופה
MSC Seaview
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
07 יוני 2019
החל מ- $1,699
בלגיה, גרמניה, צרפת
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 8 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
21 אפריל 2019
החל מ- $1,899
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
11 יולי 2019
החל מ- $1,999
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
30 יוני 2019
החל מ- $2,120
פיורדים נורבגיים
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
05 יוני 2019
החל מ- $2,199
אנגליה ואיסלנד מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
25 מאי 2019
החל מ- $2,290
איסלנד, אנגליה ונורבגיה
MSC Orchestra
ימי הפלגה: 12 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
06 יולי 2019
החל מ- $2,569
הפיורדים והכף הצפוני
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
16 יוני 2019
החל מ- $2,660
איסלנד ואנגליה מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 12 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
22 יולי 2019
החל מ- $2,750
 >
1 2
<