MSC Cruises

MSC Cruises
הפלגה מאתונה לאיי יוון
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
04 יוני 2020
החל מ- $1,450
קרוז מאתונה לאיי יוון
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
23 אפריל 2020
החל מ- $1,529
קרוז לפיורדים מקופנהאגן
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
29 אוגוסט 2020
החל מ- $1,659
קרוז לפיורדים מגרמניה
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
03 יולי 2020
החל מ- $1,820
קרוז באירופה
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
17 אפריל 2020
החל מ- $1,839
קרוז בפסח באירופה
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
08 אפריל 2020
החל מ- $2,268
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
14 יוני 2020
החל מ- $2,430
שייט לאיסלנד ואנגליה
ימי הפלגה: 12 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
16 אוגוסט 2020
החל מ- $2,719