MSC MAGNIFICA

הזן המחיר שלך:
$
MSC Magnifica, MSC Cruises, פיראוס (אתונה), יוון
  1. המחיר הינו לנוסע בחדר זוגי (חדר פנימי)
  2. המחירים כפופים לשינויים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  3. המחיר אינו כולל : טיפים, ביטוחים, טיסות, העברות

הזן המחיר שלך:
$
MSC Magnifica, MSC Cruises, פיראוס (אתונה), יוון
  1. המחיר הינו לנוסע בחדר זוגי (חדר פנימי)
  2. המחירים כפופים לשינויים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  3. המחיר אינו כולל : טיפים, ביטוחים, טיסות, העברות