MSC PREZIOSA

פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
הפיורדים והכף הצפוני
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 14 ימים
איסלנד ואנגליה
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
בלגיה, גרמניה, צרפת מאנגליה
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 8 ימים
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
איסלנד ואנגליה מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 12 ימים
שייט לאיסלנד ואנגליה
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
03 יוני 2020
החל מ- $1,959
קרוז לפיורדים הנורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
14 יוני 2020
החל מ- $2,539