MSC PREZIOSA

פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
הפיורדים והכף הצפוני
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 14 ימים
איסלנד ואנגליה
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
בלגיה, גרמניה, צרפת מאנגליה
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 8 ימים
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
איסלנד ואנגליה מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 12 ימים
אנגליה ואיסלנד מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
25 מאי 2019
החל מ- $1,769
פיורדים נורבגיים
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
05 יוני 2019
החל מ- $2,099
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
11 יולי 2019
החל מ- $2,190
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
30 יוני 2019
החל מ- $2,450
הפיורדים והכף הצפוני
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
16 יוני 2019
החל מ- $2,660
 >
1 2
<