MSC PREZIOSA

שייט לפורטוגל וספרד
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 12 ימים
קרוז באירופה
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 7 ימים
קרוז לאיסלנד ואנגליה
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 12 ימים
פיורדים נורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
קרוז לפיורדים והכף הצפוני
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 14 ימים
שייט לאיסלנד ואנגליה
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 12 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
16 אוגוסט 2020
החל מ- $2,759
שייט לאיסלנד
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 11 ימים
הפיורדים והכף הצפוני
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 14 ימים
קרוז לפיורדים הנורבגיים מהמבורג
MSC Preziosa
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
13 יוני 2020
החל מ- $2,420