Oceania Cruises

שייט למזרח הקריביים
Oceania Riviera
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט למערב הקריביים
Oceania Riviera
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט לים הבלטי
Oceania Marina
ימי הפלגה: 12 ימים
שייט לפורטוגל, ספרד וצרפת
Oceania Nautica
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט מברצלונה לספרד
Oceania Nautica
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט לספרד, צרפת ואיטליה
Oceania Marina
ימי הפלגה: 14 ימים
שייט לסקוטלנד, וולס ואנגליה
Oceania Nautica
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט לאירלנד, סקוטלנד ואנגליה
Oceania Marina
ימי הפלגה: 10 ימים