Oceania Cruises

שייט למזרח הקריביים
Oceania Riviera
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט למערב הקריביים
Oceania Riviera
ימי הפלגה: 10 ימים
קרוז לים הבלטי
Oceania Marina
ימי הפלגה: 10 ימים
קרוז לצרפת וספרד
Oceania Marina
ימי הפלגה: 10 ימים
קרוז לפורטוגל, ספרד וצרפת
Oceania Nautica
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט לסקוטלנד, וולס ואנגליה
Oceania Nautica
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט לאירלנד, סקוטלנד ואנגליה
Oceania Marina
ימי הפלגה: 10 ימים
קרוז לסקנדינביה ורוסיה
Oceania Marina
ימי הפלגה: 10 ימים
קרוז לסקנדינביה ורוסיה מאנגליה
Oceania Marina
ימי הפלגה: 12 ימים
קרוז לסקנדינביה ורוסיה מקופנהאגן
Oceania Marina
ימי הפלגה: 10 ימים
קרוז לצרפת מאנגליה
Oceania Marina
ימי הפלגה: 10 ימים