Royal Caribbean

Royal Caribbean
קרוז לקנריים, ספרד ופורטוגל
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
05 ספטמבר 2020
החל מ- $3,030
קרוז לקריביים בפסח
ימי הפלגה: 5 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
02 אפריל 2020
החל מ- $2,790
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
11 מאי 2020
החל מ- $2,630
ארה"ב ושייט לקריביים
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
01 יוני 2020
החל מ- $2,540
הפלגה לפורטוגל וספרד
ימי הפלגה: 8 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
19 יוני 2020
החל מ- $2,499
ארה"ב וקרוז לקריביים
ימי הפלגה: 12 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
01 מאי 2020
החל מ- $2,330
שייט לספרד ופורטוגל
ימי הפלגה: 8 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
13 מאי 2020
החל מ- $2,290
הפלגה לאיי יוון מלטה
ימי הפלגה: 10 ימים
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
07 מאי 2020
החל מ- $2,290
חבילת שייט ליפן וסין
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
21 מאי 2020
החל מ- $2,099
קרוז לקנריים
ימי הפלגה: 10 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
16 אוקטובר 2020
החל מ- $1,859
קרוז מברצלונה בים התיכון
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
24 מאי 2020
החל מ- $1,799