Royal Caribbean

Royal Caribbean
קרוז לקנריים, ספרד ופורטוגל
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
05 ספטמבר 2020
החל מ- $2,790
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
11 מאי 2020
החל מ- $2,630
ארה"ב ושייט לקריביים
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
01 יוני 2020
החל מ- $2,540
הפלגה לפורטוגל וספרד
ימי הפלגה: 8 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
19 יוני 2020
החל מ- $1,970
קרוז מברצלונה בים התיכון
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
24 מאי 2020
החל מ- $1,480
 >
1 2
<