Royal Caribbean

ספרד והאיים הקנריים
Explorer of the Seas
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט למזרח הקריביים
Symphony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למערב הקריביים
Independence of the Seas
ימי הפלגה: 5 ימים
שייט למערב הקריביים
Oasis of The Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למערב הקריביים
Allure of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למערב הקריביים
Harmony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למזרח הקריביים
Harmony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט למזרח הקריביים
Adventure of the Seas
ימי הפלגה: 8 ימים
שייט לדרום הקריביים
Jewel of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט לדרום הקריביים
Freedom of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט לדרום הקריביים מניו יורק
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 12 ימים
שייט לניו זילנד מסידני אוסטרליה
Ovation of the Seas
ימי הפלגה: 10 ימים
 >
1 2
<