Royal Caribbean

קרוז לקנריים, ספרד ופורטוגל
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 14 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
05 ספטמבר 2020
החל מ- $3,030
קרוז לקריביים בפסח
Independence of the Seas
ימי הפלגה: 5 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
02 אפריל 2020
החל מ- $2,790
קרוז לקריביים, מיאמי ולאס וגאס
Symphony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
11 מאי 2020
החל מ- $2,630
ארה"ב ושייט לקריביים
Symphony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
01 יוני 2020
החל מ- $2,540
הפלגה לפורטוגל וספרד
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 8 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
19 יוני 2020
החל מ- $2,499
ארה"ב וקרוז לקריביים
Adventure of the Seas
ימי הפלגה: 12 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלונות
תאריך הפלגה המשתלם
01 מאי 2020
החל מ- $2,330
שייט לספרד ופורטוגל
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 8 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
13 מאי 2020
החל מ- $2,290
הפלגה לאיי יוון מלטה
Explorer of the Seas
ימי הפלגה: 10 ימים
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
07 מאי 2020
החל מ- $2,290
חבילת שייט ליפן וסין
Spectrum of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
21 מאי 2020
החל מ- $2,099
קרוז לקנריים
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 10 ימים
כולל: טיסות + שייט + מלון
תאריך הפלגה המשתלם
16 אוקטובר 2020
החל מ- $1,859
קרוז מברצלונה בים התיכון
Allure of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
כולל: טיסות + שייט + העברות
תאריך הפלגה המשתלם
24 מאי 2020
החל מ- $1,799
קרוז לניו זילנד מסידני
Radiance of the Seas
ימי הפלגה: 11 ימים
דרום האוקיינוס השקט
Voyager of the Seas
ימי הפלגה: 10 ימים
קרוז לאיים הקנריים
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 14 ימים
שייט לקריביים מניו-יורק
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 11 ימים
קרוז לקריביים מאורלנדו
Harmony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
קרוז לאלסקה מוונקובר
Serenade of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
קרוז לדרום הקריביים
Serenade of the Seas
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט למערב הקריביים
Allure of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
הפלגה לקריביים ממיאמי
Symphony of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
קרוז למזרח הקריביים
Allure of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים
שייט לאיים הקנריים
Anthem of the Seas
ימי הפלגה: 10 ימים
שייט לרוסיה וסקנדינביה
Jewel of the Seas
ימי הפלגה: 13 ימים
קרוז באירופה מברצלונה
Allure of the Seas
ימי הפלגה: 7 ימים